Ruotsin lisenssi on vastatuulessa!

Ruotsin lisenssi on vastatuulessa!

Poikkeuksellisesti julkaisemme alas liitetyn kirjeen vapaalla suomennoksella ja alkuperäisen viestin englanniksi, koska Ruotsin lisenssi on vastatuulessa! Tähän ovat vastanneet kaikki johtavat nettikasinot ja vedonlyönti sivustot, mutta valitettavasti politiikot eivät kuuntele.

Ruotsissa ollaan tiukentamassa 2019 alussa voimaan astunutta lisenssijärjestelmää, joka on aiheuttanut harvinaisen voimakasta vastakaikua pelifirmojen osalta. Spelispektionen on Ruotsin pelialan sääntöjä valvova elin, joka on myös kaiken keskiössä. Se valvoo kaikkia nettikasinoita ja vedonlyönti sivustoja, jotka ovat saaneet Ruotsin lisenssin.

Suurena pelkona kaikilla Ruotsin lisenssin haltijoilla on, että ilman lisenssiä olevat nettikasinot ja vedonlyöntisivustot antavat ruotsalaisten pelata vanhaan malliin, eikä lisenssistä ole laillisesti toimiville nettikasinoille muuta kuin laskuja ja vaivaa.

Ruotsin lisenssi

Ruotsin lisenssi on äärimmimmäisen tiukaksi viilattu ja nyt sitä ollaan tiukentamassa lisää. Ruotsin markkinat ovat muuttuneet kovilla veroilla ja suunnattomilla sakoilla jo melko kannattomaksi liiketoiminnaksi pelitaloille ja nyt alaa ollaan taas kiristämässä. Tilanne on muuttunut niin vakavaksi, että kaikki kilpailevat suuret pelitalot ovat laittaneet hynttyyt yhteen ja pähkäilleet vastineen Ruotsin peliviranomaisille ja poliitikoille, sekä vedonneet yhteistuumin tilanteen järkeistämiseksi.

Tämä on jo vaikuttanut pelifirmoihin ja useissa paikoissa on jo lähdetty väen vähennyksiin ja esimerkiksi Legolas sulki toimintansa Ruotsin markkinoiden vastoinkäymisten johdosta. Monet muutkin nettikasinot ja vedonlyönti sivustot ovat siksi ongelmissa.

Mitä tapahtuu?

Jäämme innoissamme odottamaan tapahtumien seuraavaa käännettä, sillä kaikki mitä Ruotsissa tapahtuu, yleensä heijastuu jollakin tavalla myös Suomeen. Joka tapauksessa Ruotsin lisenssi on vastatuulessa!

Päivitetty 28.11.2020. Ruotsin kiristykset tulevat jatkumaan pitkälle vuoteen 2021, joka on tuonut kaikille nettikasinoille ja vedonlyönti sivustoille suuria vaikeuksia vaikeiden ja pikaisten teknisten sivujen ja tilien muutosten johdosta. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia kaikille nettikasino ja vedonlyönti sivustoille, jotka toimivat laillisesti. Tämä on myös johtanut asiakaspalvelujen ruuhkautumisiin ja pelaajien suureen tyytymättömyyteen, sekä kasinoita että oman valtion toimintaa kohden.

Ardalanin Pyrrhoksen voitto uhkaa torpedoida Ruotsin rahapelisääntöjä

Jos pelaajat lähtevät, yritykset seuraavat esimerkkiä

Ruotsissa otettiin käyttöön uudet uhkapelisäännökset 1.1.2019. Julkisen hallinnon ministeri Ardalan Shekarabi johti uudistusta yhteistyössä opposition kanssa, joka johti laajaan tukeen Ruotsin parlamentissa. Yleisenä mantrana oli, että valtion pitäisi saada hallinta uudelleen uhkapelimarkkinoilla, kun uhkapelit ovat kulkeutuneet vuosikymmenien ajan Ruotsissa toimiville yrityksille, joilla ei ole lupaa. Parlamentin ensisijainen menetelmä tehokkaaseen uhkapelimarkkinoiden hallintaan on ns. Kanavointi, ts. Sen sääntely, mikä prosenttiosuus ruotsalaisista kuluttajista päättää pelata ruotsalaisten lisensoitujen yritysten kanssa.

Odotetulla tavalla tämä johti risteykseen, jossa yritykset pitivät pitkän aikavälin liiketoimintamallin ylläpitäjänä tyytyväisenä entistä parempaa näkemystä toiminnasta ja parempaa hallintaa pelaajien käyttäytymisestä vastineeksi toimiville ja kestäville pelimarkkinoille. Vastuullisen pelaamisen varmistamiseksi yrityksiä vaadittiin toteuttamaan useita toimenpiteitä, kuten iän selvittäminen, bonusrajat, talletuksien ja pelatun ajan rajoitukset, sekä laajat prosessit rahanpesun ja epäterveellisten pelitottumusten estämiseksi. Tästä tuli tärkeä kysymys 90 yritykselle, jotka päättivät hakea Ruotsin pelilisenssiä ja loivat yhdessä perustan uusille Ruotsin pelimarkkinoille, jotka keskittyivät vahvaan kuluttajansuojaan.

Mutta kaikki eivät hypänneet Ardalan-junaan. Monien yritysten mielestä oli saatavissa enemmän hyötyä pysymällä järjestelmästä poissa ja tarjoamalla edelleen pelejä, joita verot, valvonta ja muut vastuulliset pelitoimenpiteet – ns. Mustat markkinat – eivät tarjoa.

Nykyään, vain vuotta myöhemmin, käy ilmi, että ”paketti”, jonka lisensoidut yritykset päättivät ostaa ja allekirjoittaa, on muuttanut luonteensa kokonaan ja siten vaarassa menettää kaikki etuisuutensa hyödyttäen vain yrityksiä, jotka päättivät toimia mustilla markkinoilla. Meidän on muistettava, että asiakkaat valitsevat parhaan tuotteen. Digitaalimaailmassa tuo valta ei ole valtiolla tai meillä jotka teemme yhteistyötä asiasta.

Toimimme digitaalisessa maailmassa ja meillä on suora pääsy kaikkiin tarvittaviin tietoihin arvioidaksemme, mitkä toimenpiteet voivat auttaa vahvistamaan pelaajiemme turvallisuutta ja tarjoamaan silti houkuttelevia tarjouksia ja tuotteita. Surullinen asia on se, että hallitus, Ardalan Shekarabin kanssa eturintamassa, ei halua puhua kanssamme siitä, kuinka voimme toimia yhdessä hallituksemme kanssa, jakaen oivalluksiamme, joiden avulla kehittää hyvin toimivia Ruotsin rahapelimarkkinoita. Tämä tuli erityisen selväksi, kun ministeri ehdotti 23. huhtikuuta uusia hätärajoituksia ja julisti, että ”hallitus näkee tällä hetkellä suuria riskejä uhkapelien alalla”. Mutta yleinen uhkapeliteollisuus (yksityinen ja valtion) ei näe lainkaan samaa mallia, sen sijaan näemme, kuinka uhkapelit ovat vähentyneet verrattuna siihen, miltä se näytti ennen covid-19-kriisiä.

Riippumaton tutkimusyritys Copenhagen Economics julkaisi tällä viikolla raportin, jossa kuvaillaan, kuinka yhä useammat pelaajat valitsevat aikansa viettääkseen pimeillä markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Tätä ei voida pitää muuna, kuin epäonnistumisen arvosanana hallitukselle, joka ei ole täysin pystynyt puolustamaan omaa lupajärjestelmäänsä. Suurin lasku oli online-kasinoiden keskuudessa, missä noin joka neljäs kruunun kohteena oleva kruunu menee luvattomalle yritykselle ruotsalaisen lisenssin sijaan.

Ministeri Shekarabi tietää tästä; hänellä on myös pääsy tilastoihin, jotka osoittavat kanavoinnin vähentyneen. Mutta jostain selittämättömästä syystä hän ei tunnu olevan huolissaan siitä, että yhä useammat pelaajat menevät hallitsemattomille mustille markkinoille. Ruotsin parlamentissa laajaa tukea saavuttaneen uudelleensääntelyn tarkoituksena oli luoda kestävämpiä uhkapelimarkkinoita, jotka toimivat hyvin pitkällä aikavälillä. Nyt ministeri aikoo luoda ”Wild West 2.0” -pelimarkkinoilla, ja hän tekee sen kuluttajansuojan nimissä. Meille on nyt selvää, että Ardalan Shekarabi ei ole samaa mieltä pyrkimyksestämme luoda kestävät ja turvalliset uhkapelimarkkinat, koska hänen viimeisin ehdotuksensa on kenties paras mainos pelaajille luopua lisensoiduista yrityksistä mustien markkinoiden hyväksi.

Jokainen yritys teollisuudesta riippumatta haluaa olla siellä missä asiakkaat ovat. Jos asiakkaat lähtevät, yritykset seuraavat esimerkkiä. Ruotsin uhkapelimarkkinat eivät pelkästään tarjoa pelaajille turvallisuutta, vaan myös miljardien vuosittaiset verotulot ja urheiluinvestoinnit. Rajoittamalla Ruotsin pelimarkkinoita hitaasti kuukausittain, hallitus uhkaa vähentää huomattavasti turvallisuutta, verotuloja ja yhteiskunnallisia investointeja.

Voimme vain jättää ihmettelemään, miksi Ardalan Shekarabi haluaa torpedoida omat uhkapelimääräyksensä.

Ruotsin lisenssi on vastatuulessa! Monet nettikasino ja vedonlyönti sivustot ovat tehneet yhteisen julkitulon Ruotsin kiristyksiä vastaan. Tässä alla jukaisemme alkuperäisen englannin kielisen artikkelin:

Ardalan’s pyrrhic victory risks torpedoing Swedish gambling regulations

– If players leave, companies will follow suit

On January 1, 2019, new gambling regulations were introduced in Sweden. Minister for Public Administration Ardalan Shekarabi spearheaded the reform, with cooperation from the opposition, resulting in broad support in the Swedish Parliament. The overall mantra was that the state should regain control of the gambling market after decades of gambling moving to companies that operated in Sweden without a license. Parliament’s preferred method of effective gambling market control is what is known as channelling, i.e. regulating what percentage of Swedish consumers choose to play with Swedish-licenced companies.

As expected, this resulted in a crossroads where companies, with the aim of maintaining a long-term business model, welcomed more insight into operations and greater control over players’ behaviour in exchange for a well-functioning and sustainable gaming market. In order to ensure responsible gaming, companies were required to implement a number of measures, such as age verification, bonus limits, limits on deposits and time played, as well as extensive processes to prevent money laundering and unhealthy gambling habits. This became a matter of importance for the 90 companies that chose to apply for a Swedish gaming license and together laid the foundation for a new Swedish gaming market that focused on strong consumer protections.

But not everyone jumped on the Ardalan train. Many companies felt there was more to gain from staying out of the system and continuing to offer games beyond the reach of taxes, controls, and other responsible gaming measures – the so-called black market.

Today, only a year later, it turns out that the ”package” that the licensed companies chose to buy and sign onto has changed character completely and thus risks losing all its appeal, benefitting companies that chose to operate on the black market. We must remember that it is the customers who choose where the best product is. In a digital world, that power does not lie with the state, or with us as corporations for that matter.

We operate in a digital world and have direct access to all the relevant data needed to evaluate what measures can help strengthen our players’ safety and security while still providing attractive offers and products. The sad thing is that the government, with Ardalan Shekarabi at the forefront, does not want to talk to us about how we can work together and, with help from the insights we possess, develop a well-functioning Swedish gambling market. This became especially clear when the Minister, on April 23, proposed new emergency restrictions, proclaiming that, ”The Government sees major risks in the gambling sector right now.” But the overall gambling industry (private and state) doesn’t see the same pattern at all. Instead, we see how gambling has diminished compared to what it looked like before the covid-19 crisis struck.

This week, the independent research firm Copenhagen Economics published a report describing how more and more players are choosing to spend their time with companies operating on the black market. This can be seen as nothing other than a failing grade for the government, which has completely failed to defend its own licensing system. The biggest drop was among online casinos, where approximately every fourth krona gambled goes to an unlicensed company instead of a company with a Swedish license.

Minister Shekarabi knows about this; he also has access to statistics that reveal a reduction in channelling. But for some inexplicable reason, he doesn’t seem worried that more and more players are going to the uncontrolled black market. The purpose of the re-regulation, which had broad support in the Swedish Parliament, was to create a more sustainable gambling market that functioned well in the long term. Now the minister is about to create a ”Wild West 2.0” in the gambling market, and he’s doing it in the name of consumer protection. It is now clear to us that Ardalan Shekarabi does not share our ambition to create a sustainable and safe gambling market since his latest proposal is perhaps the best advertisement yet for players to abandon licensed companies in favour of the black market.

Every company, regardless of industry, wants to be where the customers are. If the customers leave, the companies will follow suit. The Swedish gambling market not only provides safety and security to players but also contributes billions annually in much-needed tax revenue and investment in sports. By slowly eroding the Swedish gaming market month by month, the government risks bringing about major cuts in security, tax revenue, and societal investment.

We can only be left to wonder why Ardalan Shekarabi wants to torpedo his own gambling regulations.

Stockholm 2020-04-30

Pontus Lindwall, CEO, Betsson AB

Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group

Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas

Therese Hillman, CEO, NetEnt AB

Ulrik Bengtsson, Group CEO, William Hill Plc

Ruotsin lisenssi on vastatuulessa!

Lue koko artikkelimme aiheesta: Ruotsin lisenssi on vastatuulessa!

Ruotsin lisenssi on vastatuulessa! Monet nettikasino ja vedonlyönti sivustot ovat tehneet yhteisen julkitulon Ruotsin kiristyksiä vastaan.

Ruotsin lisenssi on vastatuulessa! Monet nettikasino ja vedonlyönti sivustot ovat tehneet yhteisen julkitulon Ruotsin kiristyksiä vastaan.
Ruotsin lisenssi on vastatuulessa! Monet nettikasino ja vedonlyönti sivustot ovat tehneet yhteisen julkitulon Ruotsin kiristyksiä vastaan.

Millä Kasinoilla on Ruotsin lisenssi?

Monella arvostelemillamme kasinoilla on käytössään Ruotsin lisenssi. Se on käytännössä pakollinen, jos on nettikasino ja/ vedonlyönti ja haluaa toimia Ruotsin markkinoilla. Meidän kasinoistamme Ruotsin lisenssi on mm. TurboVegas, Bethard, Fastbet etc.